kids

Meer info

Digiduif

groet2.jpg

Who's Online

We hebben 6 gasten en geen leden online

Beste ouders,

 

In de afgelopen maanden hebben we gezocht naar een nieuw schooltijdenmodel, waarbij we de mogelijkheid hebben om kwalitatief door te groeien. Middels een ouderavond en een enquête hebben we een duidelijk beeld van wat onze ouders vinden van de verschillende opties die er voorgelegd zijn.

Onderaan deze brief vindt u als bijlage de mail zoals die door de MR is verstuurd.

 

Uitslag enquête: draagvlak

 

We zijn blij te kunnen constateren dat een grote meerderheid van de ouders een continurooster ziet zitten.

Als school hebben we een voorkeur voor 5 gelijke dagen. Naast het structureel overblijven, heeft dit planmatig en organisatorisch voordelen voor kinderen en leerkrachten. De enquête laat zien dat deze variant onder ouders te weinig draagvlak heeft. We hebben daarom besloten om per komend schooljaar te werken met een continurooster met een vrije woensdagmiddag. Dit levert tussen de middag een structurele kwaliteitsverbetering op. We zijn momenteel hard aan het werk om vorm te geven aan het continurooster voor komend jaar, zodat we goed kunnen starten. Gaandeweg zullen we met elkaar evalueren en kijken waar we zaken kunnen bijstellen. Een wijziging van schooltijden is de start van een nieuw proces, waarin we met elkaar vorm gaan geven aan het continurooster en de voordelen steeds verder optimaliseren.

 

Hoe gaat het er uit zien?

 

De schooltijden worden als volgt:

 

groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1 t/m 8

8.30-14.30 uur

8.30-14.30 uur

8.30-12.00 uur

8.30-14.30 uur

8.30-14.30 uur

 

Dit betekent dat de leerlingen continu tussen genoemde tijdstippen op school zijn.

De leerkrachten zorgen voor een evenwichtige opbouw tussen inspanning en ontspanning gedurende de hele dag. Rond het middaguur zullen de kinderen lunchen onder begeleiding van de groepsleerkracht.

Buiten zullen leerkrachten en andere vaste medewerkers van de school toezicht houden tijdens de pauzes. Het team maakt hiervoor een rooster.

 

Stichting Overblijf

 

Als school krijg je van de overheid voor alles een basisbekostiging. Extraatjes kun je als school dus zelf niet realiseren. Feesten als Kerst en Sinterklaas of schoolreisjes worden vanuit de oudergelden betaald.

De bijdrage van het schoolgeld is altijd op vrijwillige basis.

 

T.a.v. het overblijven kan de school de basis ook prima zelf regelen door het continurooster. Extraatjes zijn tijdens het overblijven uiteraard welkom.

Door extra gelden kunnen er extra mensen (vrijwilligers) op het plein met de kinderen aan de slag. Dit kan zijn toezicht houden, maar ook het begeleiden van spellen. Ook speelmateriaal kan uit extra gelden betaald worden.

 

We houden de Stichting Overblijven daarom graag in stand. De aanwezige gelden zullen voor bovengenoemde extra’s ingezet worden. Daarnaast zullen we begin volgend schooljaar ouders vragen om op vrijwillige basis een donatie te doen. Hierdoor kunnen we de kinderen extra plezier en extra mogelijkheden blijven bieden.

 

Opvang na schooltijd

 

Op 4 dagen zal de school 30 minuten eerder uit zijn. Op woensdag blijft de eindtijd 12.00 uur (en niet 12.30 uur, wat abusievelijk in sommige communicatie heeft gestaan).

 

We begrijpen dat dit voor diverse ouders betekent dat ze iets moeten veranderen aan de opvang na schooltijd en dat dit voor sommige ouders prima te regelen is, maar voor sommige ouders ook lastiger.

 

Vanuit Partou zal er met ouders worden gecommuniceerd hoe de wijzigingen er uit zullen gaan zien.

Vanuit ouders die de opvang niet rond krijgen vernemen we dat graag aan het begin van het nieuwe schooljaar. Wij zullen meedenken over een tijdelijke oplossing, zodat deze ouders het ook structureel goed kunnen regelen.

 

Vragen

 

In de eerdere communicatie is er al e.e.a. uitgelegd over hoe een school kan werken met een continurooster en wat dit betekent voor de betrokkenen. Het is fijn om te constateren dat in de enquête een groot deel van de ouders de communicatie in deze tot op heden hebben gewaardeerd.

 

Ook de komende tijd houden we u graag op de hoogte over de ontwikkelingen.

Voor ouders die specifieke vragen hebben, zullen we nog voor de zomer een koffieochtend plannen.

We kunnen dan de specifieke vragen beantwoorden.

 

We gaan de komende tijd verder met het voorbereiden van schooljaar 2016-2017. Ook de groepsbezetting en het vakantierooster zijn hier een onderdeel van. Zodra we iets rond hebben, dan zullen we u informeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ronald Goosen

Directeur Daltonschool Rijnsweerd

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Brief MR

 

Veel reacties
De oudergeleding van de MR informeert u hieronder over de uitkomsten van de enquête die recent gehouden is. Allereerst dank voor alle reacties. De enquête is door ruim 200 van de 300 gezinnen ingevuld. Daar zijn we erg blij mee. Weten wat er speelt bij de ouders helpt ons om een standpunt in te nemen. 

Grote meerderheid voor continurooster
De belangrijkste resultaten van de enquête:

  • Ongeveer 75% van de respondenten is voorstander van invoering van een continurooster, en een ruime meerderheid hiervan is voorstander van het ongelijke dagen model (d.i. met vrije woensdagmiddag). 18% is voor het huidige model en 5% heeft geen voorkeur.

  • Bijna 2/3 van de kinderen blijft al 4 dagen per week  over en bijna de helft van de kinderen geniet enige vorm van naschoolse opvang.

  • De vraag "ik maak me zorgen om de financiële consequenties van de invoering van een continurooster' wordt gemiddeld ontkennend beantwoord.

Een uitgebreidere samenvatting hebben wij in een powerpoint gezet, als bijlage toegevoegd aan deze email. Zoals in de enquête aangegeven was deze raadpleging raadgevend en niet-bindend.

 

MR stemt in met invoering continurooster met vrije woensdagmiddag.

Gezien de resultaten van de enquête konden we als MR instemmen met de invoering van een continurooster. De vraag was vervolgens welk model, wel of niet met een vrije woensdagmiddag. De school had aanvankelijk een voorkeur uitgesproken voor een continurooster met 5-gelijke dagen.

Als oudergeleding van de MR werken we primair in het belang van de leerlingen, waarbij we uiteraard ook rekening houden met de belangen van ouders en het team. De problemen met de overblijf lagen aan de basis van deze voorgestelde roosterwijziging en in het belang van de kinderen en ouders menen wij dat een continurooster met de vrije woensdagmiddag de optimale oplossing is.

Gezien de resultaten van de enquête heeft de school in overleg met de MR besloten het voorstel te wijzigen naar een model met de vrije woensdagmiddag. Daarmee heeft de MR ingestemd.

 

Overigens heeft de school daarbij aangegeven dat er naast het continurooster ook op andere vlakken gewerkt wordt aan verbetering van het pedagogische klimaat en andere onderwijsverbeteringen.

 

Invoering in komend schooljaar

Dit betekent dat met ingang van het komend schooljaar het continurooster met een vrije woensdagmiddag wordt ingevoerd. Op korte termijn ontvangt u van de school hierover meer informatie.


Wij danken u allen nogmaals voor de vele reacties en de waardevolle bijdragen. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Met vriendelijke groet,
De oudergeleding van de MR

 

 
Copyright © 2018 Daltonschool Rijnsweerd