kids

Meer info

groet3.jpg

Medezeggenschap op Daltonschool Rijnsweerd

 

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad van een school wordt in het kort de MR genoemd. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Elke school heeft er een, dat is bij wet geregeld. Via de MR hebben ouders en medewerkers van de school invloed op het beleid van de school. De MR adviseert de directeur en denkt mee over het onderwijs en de organisatie van de school.

Je komt in de MR door gekozen te worden. Als je in de MR zit, ben je twee jaar lang de vertegenwoordiger van de ouders en medewerkers. Je bespreekt allerlei zaken die belangrijk zijn voor de school. Je kunt denken aan: het schoolplan, de schoolbegroting en kwaliteitszorg.

 

We vergaderen ongeveer 8 keer per jaar. De agenda en notulen zetten we steeds op de website van school. De MR heeft een eigen mailadres. Wanneer ouders/medewerkers graag willen dat iets wordt besproken in de MR, kunnen ze mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Werking medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met beleidszaken op bestuurs- en schoolniveau, maar ook met organisatorische zaken. De MR behandelt in principe geen individuele gevallen.

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Bij de vergaderingen is de directeur meestal aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar. Als u als ouder of als leerkracht een vergadering wilt bijwonen, kunt u het beste contact opnemen met één van de leden van de MR. U wordt dan op de hoogte gehouden van de exacte plaats en tijd van de volgende vergadering.

 

Ook als ouders een bepaald onderwerp in de vergadering willen inbrengen, kunnen zij de leden van de MR aanspreken. Schriftelijke mededelingen of vragen kunnen ouders ook aan één van hen mailen of in het postvakje van de medezeggenschapsraad doen (in de teamkamer).

 

Eén van de leden van de MR is namens de Daltonschool Rijnsweerd lid van de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) voor alle Utrechtse openbare basisscholen. De GMR vormt een belangrijke schakel tussen ouders, schoolteam en bevoegd gezag (SPO Utrecht). Esther Planje vertegenwoordigt de Daltonschool Rijnsweerd in de GMR.

De MR telt acht leden, waarvan vier ouders gekozen door de ouders en vier teamleden gekozen door het team.

De samenstelling van de MR was in dit verslagjaar als volgt:

 

Teamgeleding: Gilbert Schyns, Trudy Scharroo (tevens lid GMR), Karen Samson, Esther Planje
Oudergeleding: Geert van der Veen (voorzitter), Jan-Ewald van het Maalpad (penningmeester tot eind 2008) opgevolgd door Frederique van Maldegem (penningmeester vanaf maart 2009), Martine ten Voorde (secretaris), Walter de Waal (lid).

Attachments:
Download this file (Contract ouderbijdrage.pdf)Contract ouderbijdrage.pdf[Contract ouderbijdrage]322 kB
Download this file (Reglementen_MR.pdf)Reglementen_MR.pdf[ ]108 kB
 
Copyright © 2018 Daltonschool Rijnsweerd