kids

Activiteiten

No events found

Welkom bij Daltonschool Rijnsweerd

 

 

Onze school staat midden in de samenleving. Uitgaande van de verschillende achtergronden van kinderen is ons schoolteam bewust op zoek naar een dialoog met allen, die bij onze school betrokken zijn. Juist hierdoor biedt onze school veiligheid en geborgenheid voor elke leerling. Ieder kind is welkom!

 

Klik op deze link om ons promotiefilmpje te bekijken!

 

Onze school is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en wordt controleerbaar democratisch bestuurd. Onze school hecht waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. De medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van ons schoolbeleid.

 
Copyright © 2018 Daltonschool Rijnsweerd